Hållbarhetsfoldern Skövde Kontorscenter

Denna interaktiva publikation är skapad med FlippingBook, en tjänst för streaming av PDF-filer online. Inga nedladdningar, inga väntetider. Öppna och börja läs direkt!

I VARDAGENS MÅSTEN för dig och ditt företag! HÅLLBARHET

www.skovdekontorscenter.se

HÅLLBARHET I VARDAGENS MÅSTEN!

PÅ DITT KONTOR ELLER FÖRETAG!

Varje dag använder du och ditt företag en mängd olika varor. Några av de vanligaste varorna som används varje dag, året runt på nästan alla företag är kaffe, kopieringspapper, toapapper, pappershand- dukar och tonerkassetter till skrivare. Riktigt bra val inom dessa områden finner du i denna folder. Genom att göra val när vi handlar kan vi styra varor och tjänster mot en hållbar utveckling. Det finns många sätt att förändra vår konsumtion och därmed

bidra till ett mer hållbart samhälle varje dag. Ett viktigt sätt är att aktivt välja varor och tjänster som är miljömärkta och/eller etiskt- eller energi- märkta. Hållbarhet i vardagens måsten, helt enkelt! Vi erbjuder hundratals varor som är märkta med officiella miljömärkningar. Det hjälper dig att välja hållbarhet i vardagens måsten.

Välkommen att kontakta oss för goda råd i dina val!

BLI MILJÖKUND HOS OSS! Att välja miljöalternativ vid inköp av företagets varor är i dag en själv- klarhet för de flesta. Det är dessutom en rolig utmaning att miljöanpassa företaget och vi hjälper dig att ta några steg på vägen. Handla lokalt, vi finns nära dig! Transporter är en stor del av dagens miljöpåverkan. Handla lokalt så undviker du onödiga transporter. Välj miljömärkta produkter! Vi har ett brett sortiment av miljömärkta produkter. Kontakta oss för offert! Återvinn mera! Vi kan hjälpa till med återvinningskärl och returlådor. Vi erbjuder en komplett, kostnadsfri lösning för återvinning av tonerkassetter och bläckpatroner.

g r u p p e n RKV

RKV-gruppen är en kedja av svenska familjeföretag som levererar allt till ditt företag. Med ca 45 försäljningsställen runt om i landet har vi dessutom en butik nära dig. Föredrar du att handla på nätet finns e-butiken bara ett par klick bort – på www.rkv.se hittar du den återförsäljare som finns närmast dig. Oavsett hur du besöker oss kan du räkna med snabba leveranser och den bästa servicen!

Hallå där, Richard Harbrecht, rådgivare på Svanen, vad innebär egentligen hållbarhet och varför är det viktigt?

– Hållbarhet är att sträva efter hushållning av de resurser som re- dan finns i omlopp. Jobbar man hållbart tar man fram system som gör det möjligt att minska miljöpåverkan. – Jordens resurser utarmas på grund av att vi blir fler. Det leder till rubbad jämvikt och mer utsläpp av till exempel växthusgaser och mikroplaster. Så hållbarhet är viktigt för att vi i framtiden ska få be- hålla en funktionell livsplattform även för kommande generationer. Varför ska man välja miljömärkt och Svanenmärkt? – Svanens mål är att underlätta för konsumenten att göra hållbara val. Miljömärkningar Typ I, som Svanen och EU Ecolabel, följer en viss grundstruktur. Sådana märkningar finns det en tyngd bakom som bedömer produkters och tjänsters hela livscykel, från råma- terial till ”end of life”. Konsumenten behöver inte göra en egen hållbarhetsbedömning.

Richard Harbrecht, rådgivare inom elektronik på Svanen

Hur ska man tänka när det gäller inköp av sådant som man förbrukar varje, eller nästan varje dag på jobbet? – Först och främst tycker jag att man bör köpa sådant som har en pålitlig miljömärkning. Då är livscykeln kontrollerad så man behö- ver inte göra bedömningen själv. – Sedan kan man se på vad man kan göra på företaget för att försö- ka minska förbrukningen. Till exempel skriva ut dubbelsidigt eller använda skrivarens inställningar för att minska onödiga utskrifter. – Slutligen: se till att det som inte går att återanvända lämnas till materialåtervinning.

OFFICIELLA MÄRKNINGAR SOM FINNS REPRESENTERADE I VÅRT SORTIMENT

Svanen Svanen är ett nordiskt miljömärke för varor och tjänster. Ställer även kvalitets- och funktionskrav. Bra Miljöval För produkter som uppfyller Svenska Naturskyddsföreningens kriterier. EU Ecolabel EU-blomman är EU:s officiella miljömärkning för varor och tjäns- ter. Ställer även kvalitets- och funktionskrav. PEFC PEFC är världens största organisation för skogsbrukscertifiering och arbetar för ett hållbart skogsbruk. FSC FSC är en internationell organisation som verkar för ett ansvars- fullt bruk av världens skogar. Fairtrade Fairtrade garanterar att producenter och arbetare i fattiga delar av världen får skälig ersättning för sitt arbete, tryggare arbetsförhål- landen och möjlighet till en bättre framtid.

UTZ Certified UTZ Certified är en oberoende organisation som arbetar för socialt ansvar och hänsyn till miljön bland kaffeodlare och kaffeköpare. Blå Ängeln Blå Ängeln är en tysk miljömärkning, världens äldsta, som bland annat används på papper och kontorsmaskiner. TCO-märkningen TCO-märkningen är en internationell kvalitets- och miljömärkning för IT-produkter. KRAV KRAV är en svensk förening som verkar för ökad produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel och råvaror. Rainforest Alliance Rainforest Alliance är en internationell organisation vars målsätt- ning är att skydda ekosystem, människor och djur.

HÅLLBARHET – I VARDAGENS MÅSTEN! KAFFE

EKOLOGISKT Ekologiskt är inte lösningen för en hållbar kaffeproduktion. För att säkra odlarnas och kaffets framtid räcker det inte att köpa ekologiskt, det behövs en bredare syn på hållbarhet. Kaffe kan odlas hållbart utan att vara ekologiskt, men kunskapen kring hållbar odling är generellt mycket låg. Det arbetar Zoégas för att förändra. 50 000 Zoégas har utbildat mer än 50000 kaffe- bönder sedan 2011 och ytterligare 24000 odlare under 2020. Utbildningarna ger otroligt fina resultat där fler bönder höjer kvaliteten och får ut mer kaffe per planta. FAIRTRADE Fairtrade betyder schyssta produkter och tryggare ekonomi och bättre arbetsvillkor för odlare och deras familjer.

Många startar dagen på jobbet med en kopp kaffe, därför är det viktigt att göra ett hållbart val...

Changing Coffee – för en mer hållbar kaffeproduktion Hållbarhet är ett brett och ibland lite svårdefinierat begrepp. För Zoégas handlar det om en total hållbarhet som inkluderar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genom hela kaffekedjan – från odlarnas villkor och ar- bete, till produktionen i Helsingborg. Changing Coffee uttrycker ambitionen att genom goda exempel förändra kaffeindustrin till det bättre.

medelstora kaffeodlare, utan krav på att de ska sälja sitt kaffe till just Zoégas, kan de göra långsiktig skillnad i form av högre pro- duktion och lönsamhet för odlarna, med ett ökat utbud av hållbart odlat kaffe som följd. Zoégas ambition att förändra kaffeindustrin till det bättre genomsyrar allt de gör. Changing Coffee fungerar som en påmin- nelse om just detta. Att uppskatta en kopp Zoégas är inte bara en fråga om smak, utan också om att veta att det är hållbart odlat och producerat.

Att odla och producera kaffe hållbart är en nödvändighet för att vårda vår planet och säkra tillgången på kvalitetskaffe i framti- den. Vi vet att det finns många saker som kan förbättras för att odlingen och produk- tionen ska bli mer hållbar. Zoégas hållbarhetsarbete fokuserar till stor del på att utbilda kaffeodlarna i hållbar od- ling, i projektet Coffee By Women. Samtidigt strävar de efter att ständigt minska CO2-av- trycket. På Zoégas arbetar man långsiktigt då man tror att den stora skillnaden sker över tid. Genom att hjälpa småskaliga och

Kaffe Zoégas Hazienda Hazienda ingår i Organic-kollektionen, där hittar du dub- belcertifierade ekologiska kaffeblandningar som rostas på 100% högvuxna Arabicabönor för att få fram just de smaknyanser som skapar den unika karaktären. Art.nr 12281084

Finns även som hela bönor

HÅLLBARHET – I VARDAGENS MÅSTEN! HYGIENPAPPER

Ett hållbart liv utanför hemmet Efterfrågan på hållbara professionella hygienlösningar på platser utanför hemmet ökar. Tork ® tillhör det globala hygien- och hälsobolaget Essity, känt som ett av världens mest hållba- ra företag. De arbetar för att göra livet utanför hemmet mer hållbart, med fokus på att bidra till välbefinnande, ansvarsfull konsumtion och ett cirkulärt samhälle. Mer från mindre Att kunna göra mer med mindre resurser kräver ett nytt sätt att tänka kring design och produktion genom hela värdekedjan. Genom livscykelanalyser utvärderar Tork all miljöpåverkan på olika stadier i produktens livscykel och undersöker hur de kan göra mer med mindre. Man skapar sedan produkter och tjänster som gör resurser mer effektiva utan att kompromissa med den kvalitet som utmärker produkter från Tork.

Varje dag använder vi alla både toalettpapper och torkpapper på jobbet, därför är det viktigt att göra ett hållbart val...

Lösningar somminskar avfall och koldioxidutsläpp:

Ny kvalitet!

Nyhet !

Tork Coreless Mid-size​ • Ingen hylsa = inget avfall – 100% papper • 11% lägre koldioxidutsläpp jämfört med småtoa Art.nr 558040 Dispenser, vit 558048 Dispenser, svart 472139 Toalettpapper

Tork Skumtvål • Mindre förbrukning och avfall • Mindre användning av vatten Art.nr 561500 Dispenser, vit 561508 Dispenser, svart 520501 Skumtvål

Tork PeakServe ® Mini • En-i-taget dispensering och kontinuerlig matning minskar förbrukning och avfall​ • Komprimerade refillförpackningar = mindre lagerplats och färre transporter Art.nr 552550 Dispenser, vit 552558 Dispenser, svart 100585 Pappershanddukar

Tork PaperCircle ® Världens första återvinningstjänst för pappershanddukar som förvandlas till nya pappersprodukter och bidrar till ett cirkulärt samhälle

Fiber från ansvarsfulla källor​ 100% av de träfiber som används måste komma från leverantörer som är certifierade enligt FSC-standarder

EU Ecolabel 80% av Torks produkter är mijömärkta med EU Ecolabel

HÅLLBARHET – I VARDAGENS MÅSTEN! TONERKASSETTER

Nordic Office toner Hållbara val till kontoret behöver inte alltid vara dyrare. Hos oss erbjuder vi Nordic Office toner till de allra flest skrivare på marknaden. Många av tonerkassetterna är dessutommärkta med Svanen. Det tycker vi är riktigt bra. Nordic Office toner är ett hållbart alternativ för vår miljö och er ekonomi.

Varje dag skriver vi alla ut många dokument på jobbet, därför är det viktig att göra ett hållbart val...

Kostnadsfri returlåda

Klimatkompenserade transporter! Alla transporter av Nordic Office toner till våra butiker samt transporter av våra retur- lådor klimatkompenseras dubbelt upp.

Returlåda för förbrukade toner och bläck Hos oss kan du få en returlåda för att lägga dina tomma toner för laser- skrivare och bläckpatroner i. På så sätt tas produkterna om hand och kan i de allra flesta fall återanvändas. De som inte går att återanvända återvinns istället. Klokt för miljön och smidigt och kostnadsfritt för dig. Art.nr 9990

Multicopy Zero – noll koldioxidavtryck Ett koldioxidneutralt premiumpapper. Det heter Multicopy Zero eftersom produktionen inte innebär några utsläpp av växthus– gaser och eftersom Stora Enso klimatkompenserar för transpor- ten – hela vägen fram till slutkund. Tack vare de enastående miljöegenskaperna, den utmärkta körbarheten och höga kvaliteten är Multicopy Zero det smarta och extremt hållbara valet för utskrifter i alla kontorsmaskiner. Varje ark dammsugs och pappret orsakar därmed inte något trassel. När det gäller papper kan ingenting varaenhel del

HÅLLBARHET – I VARDAGENS MÅSTEN! KOPIERINGSPAPPER

Noll koldioxidavtryck. Noll problem. Inga kompromisser. Multicopy Zero är ett koldioxidneutralt premiumpapper för alla kontorsmaskiner. Genom att välja det bidrar du till att uppfylla företagets hållbarhetsmål och hjälper till att minimera miljöpåverkan, ett papper i taget.

N

A

E

W

C

S

O

C

L

I

A

D

B

R

E

O

L

N

SE/011/01

3044 0044

Varje dag skriver vi alla ut många dokument på jobbet, därför är det viktigt att göra ett hållbart val...

The Paper

storaenso.com/multicopyzero

Papper Multicopy Zero Ett koldioxidneutralt papper som fung- erar utmärkt i alla kontorsmaskiner. Åldringsbeständigt enligt ISO 9706. 80 g. Art.nr

Noll koldioxidavtryck Noll problem Inga kompromisser

88209646 A4 ohålat 88235922 A4 hålat 88209648 , A3 ohålat

g r u p p e n RKV

Handla lokalt, vi finns nära dig! Med ca 45 försäljningsställen runt om i landet har vi ett företagsvaruhus nära dig. Besök oss och upptäck våra snabba leveranser och personliga service. Att handla lokalt är mer hållbart.

ALINGSÅS ANDERSTORP ARLANDASTAD

FINSPÅNG GNOSJÖ

KUNGSBACKA LAHOLM LINKÖPING MALMÖ MÖLNDAL NORRKÖPING NYKÖPING NÄSSJÖ OSKARSHAMN SKÖVDE

SOLLENTUNA STOCKHOLM SÖDERKÖPING SÖDERTÄLJE TÄBY

VÄSTERÅS ÅKERSBERGA ÄNGELHOLM ÖREBRO

GÄLLIVARE HALMSTAD HELSINGBORG JÖNKÖPING KALMAR KARLSKRONA KISTA KUNGENS KURVA

ARVIKA BODEN BORLÄNGE BROMMA

UPPSALA VARBERG VETLANDA VÄRNAMO VÄSTERVIK

ESKILSTUNA FALKENBERG FALUN

Det är vi som är RKV Gruppen www.rkv.se

0455-36 56 00

040-606 02 10 Krusegatan60 21225MALMÖ

Verkstadsgatan2

371 47KARLSKRONA

kpsyd.se

kpsyd.se

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online