Katalog 2022

Bli miljökund hos oss! Att välja miljöalternativa produkter är i dag en självklarhet för de flesta företag. Det är dessutom en rolig utmaning att miljöanpassa sin verk- samhet och vi hjälper dig att ta några steg på vägen. Handla lokalt, vi finns nära dig! Transporter är en stor del av dagens miljöpåverkan. Handla lokalt så undviker du onödiga transporter. Välj miljömärkta produkter! Vi har ett brett sortiment av miljömärkta produkter för företaget. Kon-

Vad betyder pilarna i katalogen? Vi har gjort en klassificering av sortimentet baserat på produkternas innehåll utifrån ett kretsloppsperspektiv (gäller inte miljömärkta produk- ter). Detta ska inte ses som någon miljömärkning utan är endast en enkel vägledning för ditt köpbeslut. • Vi ska samarbeta med, och ställa krav på, våra leverantörer för klar information – samt verka för kontinuerliga miljömässiga förbättringar – när det gäller material och produkter. • Vi ska alltid följa aktuella lagar och förordningar. Detta är vår miljöpolicy: • Miljöarbetet angår alla och bygger på delaktighet från anställda, kunder och leverantörer. • Vi ska arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet. • Miljöhänsyn ska integreras i verksamheten. • Vi ska, där det är möjligt, erbjuda våra kunder produkter med officiella miljömärkningar såsom Svanen och Bra Miljöval. • Vi ska följa kunskapsutvecklingen inom miljöområdet och låta denna kunskap komma våra kunder till del.

Miljö

takta oss för offert! Återvinn mera!

Vi kan hjälpa till med återvinningskärl och returlådor. Vi erbjuder en komplett, kostnadsfri lösning för återvinning av tonerkassetter och bläckpatroner.

Officiella miljömärkningar som finns representerade i vårt sortiment

Miljömärkningssystem

Svanen Svanen är ett nordiskt miljömärke för varor och tjänster. Ställer även kvali- tets- och funktionskrav. Läs mer på: www.svanen.se Bra Miljöval För produkter som uppfyller Svenska Naturskyddsföreningens kriterier. Läs mer på: www.snf.se EU Ecolabel EU-blomman är EU:s officiella miljömärkning för varor och tjänster. Ställer även kvalitets- och funktionskrav. Läs mer på: www.ecolabel.eu eller www.svanen.se Skogscertifiering (råvarumärkningar) PEFC PEFC är världens största organisation för skogsbrukscertifiering och arbetar för ett hållbart skogsbruk. Läs mer på: www.pefc.se FSC FSC är en internationell organisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Läs mer på: www.fsc-sverige.org Fairtrade garanterar att producenter och arbetare i fattiga delar av världen får skälig ersättning för sitt arbete, tryggare arbetsförhållanden och möjlig- het till en bättre framtid. Läs mer på: www.fairtrade.se UTZ Certified UTZ Certified är en oberoende organisation som arbetar för socialt ansvar och hänsyn till miljön bland kaffeodlare och kaffeköpare. Läs mer på: www.rainforest-alliance.org/utz/ Blå Ängeln Blå Ängeln är en tysk miljömärkning, världens äldsta, som bland annat används på papper och kontorsmaskiner. Läs mer på: www.blauer-engel.de/en KRAV KRAV är en svensk förening som verkar för ökad produktion och konsum- tion av ekologiska livsmedel och råvaror. Läs mer på: www.krav.se Rainforest Alliance Rainforest Alliance är en internationell organisation vars målsättning är att skydda ekosystem, människor och djur. Läs mer på: www.rainforest-alliance.org/sv Andra bra märken Fairtrade

Produkter tillverkade av material som till största delen kan förnyas, brytas ned och dessutom återvinnas.

5

Produkter med varierande eller ingen andel nedbrytbart, förnyelsebart eller åter- vinningsbart material.

3

Produkten innehåller omdebatterade ämnen och bedöms vara sämre ur miljö- synpunkt. Vi arbetar för att erbjuda bättre alternativ när så är möjligt.

1

Ett plustecken bredvid pilen innebär att varan är mer resurssnål än andra likvär- diga produkter (t.ex. påfyllningsbar eller tillverkad av återvunnet material).

7

RKV är stolt medlem av Svanens inköpsnätverk. Därmed har vi förbundit oss att prioritera miljömärkta varor och tjänster vid varje inköp. Läs mer på www.svanen.se

Vi tar vårt producentansvar genom att vara anslutna till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen), Batteriregistret, EE-registret och El-Kretsen och ställer motsvarande krav på våra leverantörer. Vi samarbetar dessutom med våra leverantörer för att säkerställa att kra- ven inom EU:s miljölagstiftning, REACH, uppfylls. Vi kontrollerar giltigheten av licensen på alla miljömärkta produkter så långt det är möjligt. Dock vilar ansvaret för detta hos respektive leverantör.

2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker