Vestbo Emballage Almanackskatalog 2023

Burde och hållbarhet

Klimatkompensation Vi utökar nu ytterligare vårt sortiment med klimatkompenserade produkter. Tio av våra storsäljande produkter görs CO 2 neutrala genom att utsläppen klimatkompenseras via olika miljöprojekt hos Gold Standard. Vi fortsätter vårt arbete med ClimatePartner där tryckningen av utvalda produkter kompenseras via utvalda miljöprojekt. För mer information går det bra att läsa på goldstandard.org och climatepartner.com

FSC ® innebär att alla FSC ® -märkta produkter är tillverkade av papper från ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk. Tillsammans med våra leverantörer tar vi ett socialt ansvar genom skrivna leverantörs avtal, som innebär att leverantörerna ska följa samtliga nationella och internationella lagar och regler, som gäller exempelvis minimilön, arbetsrätt, diskriminering och förbud mot barnarbete. Dessutom genomför vi externa revisioner hos våra leverantörer för att se till att detta efterföljs. Vi har som mål att vara en attraktiv arbets plats, där mångfald och jämställdhet är en självklarhet. Vi prioriterar våra medarbetares välmående och hälsa högt. Vår filosofi är att om våra medarbetare mår bra så bidrar det även till en framgångsrik organisation.

På Burde Publishing har vi sedan många år arbetat fokuserat och målinriktat med hållbarhet. Vårt engagemang för en hållbar framtid genomsyrar hela företaget från produktion till personal. Vi skapar trygghet för våra leverantörer, kunder och medarbetare då vi återinvesterar i verksamheten genom att utveckla nya och befintliga affärsområden och förvärv av företag. Genom att aktivt minska plaster och lägga stort fokus på att utveckla hållbara produkter, minska antalet returnerade och osålda kalendrar samt utöka hållbara transporter minskar vi vår klimatpåverkan. Sedan flera år tillbaka är vi FSC ® -certifierade och miljö- diplomerade enligt Svensk Miljöbas.

2 PBN-CFMP-012875 Neutral CO Product footprint www.preferredbynature.org

Klimat kompenserad tryckning

Innehållsförteckning

48. Musmatta, Skrivunderlägg, Planeringsblad 49. Whiteboards 50. Dagblock, Årets almanacka, Kalenderkort, Månadsblock 51. Väggblad 54. Väggkalendrar

20. DotNotes 21. DotNotes, Meeting journal 22. Dagböcker

2. Burde och hållbarhet 3. Stickersark, Livsstil 4. Livsstil 9. Kreativitet 11. Hälsa, Träning 13. Hälsa 15. Målfokus 16. Produktivitet 19. Tema

26. Veckokalendrar 32. Kontorskalendrar 33. Bokningsjournaler 34. Fickkalendrar 40. Systemkalendrar 44. Bordskalendrar

62. Anteckningsböcker 64. JobOut vattenflaskor

Grafisk produktion: CS & Co Reklambyrå AB, mail@cs-reklam.se • Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

burde.com

2

Made with FlippingBook - Online magazine maker