Katalog 2022

Hygien och städ

3080 0001

SE/038/001

A Blötläggnings- och maskindiskmedel Suma Base free M4 Högeffektivt, granulerat medel för alla typer av diskgods och vattenhårdheter. Innehåller enzym och helt miljöanpassat blekmedel utan klor. Lågalkaliskt och icke frätande. 1,5 kg. Art.nr 7510969

B 3 Maskindiskmedel Sun Professional Flytande maskindiskmedel för diskmaskiner med automa- tisk dosering. 10 liter. Art.nr 100962100

C Maskindiskmedel Suma Nova Pur-Eco L6 Flytande maskindiskmedel som effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse. Speciellt sammansatt för alla vatten. Koncentrerat, låg användningskostnad. 10 liter. Art.nr 7515734

3080 0001

3080 0001

SE/038/001

D Maskindiskmedel Suma Jade Pur-Eco L8 Ett koncentrerat och aluminiumsäkert maskindiskmedel som effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelserik smuts. Produkten är sammansatt för alla vat- tenhårdheter. 10 liter. Art.nr 7515739

E Maskindiskmedel Suma Unison Diamond Pur-Eco G10 Ett koncentrerat maskindiskmedel som effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse. Speciellt sam- mansatt för mjukt till medelhårt vatten. Aluminiumsäkert. Avsett för Unison doseringssystem. 4 kg. Art.nr 101100511

F Maskindiskmedel Suma Unison Special G4 Ett högkoncentrerat maskindiskmedel som effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse. Speciellt sammansatt för alla vatten. Avsett för Unison doserings- system. 4,5 kg. Art.nr 7516082

3080 0001

SE/038/001

G Torkmedel Suma Crystal free A8 Högkoncentrerat, surt torkmedel för alla vatten. Snabb och effektiv torkning utan ränder. Motverkar kalkbildning i diskmaskinen. 5 liter. Art.nr 7510558

H 3 Torkmedel Sun Professional Torkmedel för diskmaskiner med automatisk dosering. Snabb och effektiv torkning utan ränder. För alla vattenhård- heter. Motverkar kalk. 5 liter. Art.nr 100962191

I Torkmedel Suma Select Pur-Eco A7 Högkoncentrerat, neutralt torkmedel för alla vatten. Låg- skummande med effektiv skumdämpning. Snabb och effek- tiv torkning utan ränder. 5 liter. Art.nr 7516652

J 3 Grovrengöringsmedel Suma Break up D3.5 Ett koncentrerat, flytande rengöringsmedel och fettlösare. Speciellt sammansatt för att klara svårt nedsmutsade ytor i köket. Utmärkt för rengöring av golv med moppsystem, lågtrycksanläggningar eller skurmaskiner. Passar utmärkt för spolanläggningar. 5 liter. 2 st/förp. Art.nr 100862178

K 3 Avkalkningsmedel Suma Calc D5 Koncentrerat, surt rengörings- och avkalkningsmedel för att avlägsna svåra föroreningar och kalkbeläggningar på disk- maskiner, kaffebryggare, kokgrytor och annan utrustning i storkök. Ger glans åt oxiderande metallytor. 2 liter. 6 st/förp. Art.nr 100834192

L 3 Diskmedel Suma Light D1.2 Diskmedel för handdisk och allmän rengöring. Parfymerat. pH ca 6. Art.nr 7511933 1 liter 6 st/fp 7508229 5 liter 2 st/fp

21

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker